Izjava nakon završetka programa – gđa. Sandra Martinović i g. Marko Cerovac